Konverteringsutfall av utestående konvertibler KV1 i Fuud AB

STOCKHOLM, 20 sep, 2021 14.00 CEST

Den 1 sep 2021 öppnades möjligheten för innehavarna av Fuuds konvertibel KV1 att konvertera innehavda konvertibler till konverteringskursen 0,70 SEK, enligt de villkor som kommunicerades av bolaget den 22 april 2021. Av bolagets utestående konvertibellån om 84 999 993 SEK har totalt ett nominellt belopp om 81 499 993 SEK anmälts till konvertering, vilket motsvarar cirka 96% av det utestående konvertibellånet.

Konvertibellån och ränta

Efter att konverteringen registrerats kommer det utestående konvertibellånet att uppgå till 3 500 000 SEK. Den totala upplupna räntan för konvertibler som anmälts för konvertering under perioden hittills uppgår till cirka 2 000 383 SEK och samtliga innehavare har anmält att de vill kvitta denna upplupna ränta till aktier. Den upplupna räntan konverteras till aktier med teckningskursen 1,32 SEK, motsvarande den volymriktade genomsnittskursen för Frills aktier på Nasdaq First North Growth Market under 13-17 september 2021.  

Aktier och aktiekapital

Genom konvertering av det nominella värdet av anmälda konvertibler kommer 116 428 561 nya aktier emitteras. Vidare kommer 1 515 442 aktier emitteras genom kvittning av upplupen ränta. Efter avrundningar ökar det sammanlagda antalet aktier i bolaget med 117 944 006 aktier. Fuuds aktiekapital ökar med 5 897 200,3 SEK till 18 565 558,9 SEK.

Efter att registrering av konvertering har genomförts och emission av nya aktier registrerats uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 371 311 178 st.

Den årliga räntekostnaden för bolagets konvertibla lån sjunker med 4 890 000 SEK från cirka 5 100 000 SEK till 210 000 SEK.

Kvarstående konvertibler och konverteringsperiod

Resterande del av det utestående konvertibellånet uppgår till 3 500 000 SEK och förfaller till betalning den 15 maj 2024, varvid det ska utbetalas av bolaget om inte konvertering dessförinnan ägt rum. Innehavare av Fuuds KV1 har rätt att påkalla konvertering löpande under tiden fram tills lånet förfaller till betalning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Blom, VD Fuud AB

Tel: +46 706 555 698

E-mail: peter.blom@fuudunited.com

Om Fuud-koncernen

Med visionen att vara nordisk marknadsledare 2025 samlar Fuud en rad spännande svenska varumärken inom Functional Foods under samma tak, för att med gemensam kraft utmana de befintliga spelarna inom en av livsmedelsbranschens snabbast växande kategorier.

Fuud växer genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv med stort fokus på högkvalitativt innehåll, spännande innovationer och attraktiv design. Fuuds mål är att erbjuda nya och bättre alternativ än de som redan finns på marknaden, och samtidigt bidra till såväl bättre hälsa som ökad livskvalitet för Nordens befolkning.

Med naturligt inbyggd framåtanda, en stark och hungrig säljkår samt en rad rutinerade nyckelspelare i ledning och styrelse har Fuud skapat en balans mellan muskler, driv och erfarenhet. Inom Fuud-koncernen finns just nu följande varumärken: iQ Fuel, Homie, Beijing8, Juica, Juicekultur, Bacoccoli, Frill, Nathalie’s, Barfly och Bezzt of Nature.

Bolaget är baserat i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn Fuud. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 528 00 399, email info@fnca.se

Dokument

Fler nyheter

Peter Blom, VD Fuud

“Med naturligt inbyggd framåtanda, en stark och hungrig säljkår samt en rad rutinerade nyckelspelare i ledning och styrelse ska vi inta positionen som ett av Nordens ledande bolag inom Functional Foods.”

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Anmäl dig och missa inte våra senaste produktlanseringar eller de senaste nyheterna från oss.