Fuud publicerar delårsrapport januari – mars 2022

STOCKHOLM, 12 maj, 2022 08.00 CET

Finansiell information för perioden januari-mars 2022*

 • Nettoomsättningen uppgick till 22 117 TSEK (218). Tillväxt med +19% mot föregående kvartals nettoomsättning som uppgick till 18 608 TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -23 158 TSEK (-3 974). Under föregående kvartal uppgick rörelseresultat till -29 275 TSEK, exkluderat nedskrivning av goodwill. En förbättring motsvarande 20,9%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -15 485 TSEK (-3 910). Under föregående kvartal uppgick rörelseresultat före avskrivningar till -21 956 TSEK. En förbättring motsvarande 29,5%.
 • Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 158 072 TSEK (22 262).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,05 kr (-0,02).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -24 666 TSEK (-3 896).
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 35 830 TSEK (5 408).

* Väsentlig förändring har skett i koncernens struktur under kvartal två 2021 då förvärv skedde av fem stycken bolag/varumärken. Detta medför stora skillnader vid jämförelse av första kvartalet 2021 och första kvartalet 2022.

”Mot bakgrund av alla centrala listningar vi ingått och ytterligare satsningar i pipeline bedömer vi fortsatt att vi kommer nå tidigare lämnad prognos, med en helårsomsättning på 170 MSEK. Under årets första kvartal har Fuud tagit ytterligare steg i rätt riktning. Under perioden ökar vi omsättningen med cirka 19% mot föregående kvartal, och vi förbättrar vår EBITDA cirka 30%. Vi ingår även förvärvsavtal med två högintressanta bolag som kommer bidra till stora synergier inom vår varumärkesportfölj. Vi har genomfört en lyckad lansering av vårt egenutvecklade varumärke Legendz och vi ser fortsatt stark tillväxt inom Beijing8 både avseende omsättning och distributionstäckning. Det är glädjande att investeringarna vi gjort under 2021 i både organisationen och i positioneringen av våra prioriterade varumärken har börjat ge önskad effekt. Vår tillväxtresa har börjat ta fart, men vi är precis i starten. Jag ser fram emot att fortsätta denna spännande resa.”

 • Peter Blom, VD Fuud AB

Väsentliga händelser under perioden

 • Fuud har den 28 mars 2022 ingått villkorat avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i GI-Boxen Sweden AB och Foodbox Scandinavia AB. GI-Boxen och Foodbox bygger på starka kommersiella grunder och utgör viktiga tillskott för Bolagets strategi och vision. Förvärven tillför starka, snabbväxande varumärken samt ett konkurrenskraftigt team med hög kompetens inom E-handel och försäljning riktad mot sport och träning. Därutöver öppnar förvärvet av Foodbox upp för ny distribution för Fuud inom gym, sporthallar och padelhallar som förväntas ge stora synergier för Fuuds övriga varumärken.
 • Fuud har den 27 jan 2022 lämnat prognos för helåret 2022. Fuuds bedömning är att omsättningen under 2022 kommer uppgå till 170 MSEK organiskt från nuvarande befintlig verksamhet. Därutöver förväntas bolaget fortsätta sin påbörjade förvärvsresa under 2022. Bolagets bedömning är att man kommer nå positivt kassaflöde och positivt EBITDA-resultat under kvartal 4 2022.
 • Varumärket Homie’s funktionsdrycker Synbiotic har blivit centrallistade hos Reitangruppen och lanserades under kvartal 1 2022 i Sveriges alla Pressbyrån- och 7-Elevenbutiker.
 • Varumärket Homie’s funktionsdrycker Synbiotic har fått en centrallistning hos Axfood med kedjorna Hemköp och Willys. Dryckerna lanserades i butikerna från och med vecka 14.
 • Varumärket Beijing8 fortsätter att växa. Försäljningen av Beijing8 i dagligvaruhandeln under kvartal 1 2022 motsvarar en ökning med cirka 100% mot samma period förra året. Antalet distributionspunkter har ökat med över 100% mellan kvartal 4 2021 och kvartal 1 2022.
 • Lanseringen av varumärket Legendz har genererat stort intresse och öppnat upp många nya försäljningskanaler. Varumärket lanserades under vecka 6 2022 inom servicehandeln och finns nu i över 600 butiker i segmentet. Sedan vecka 10 2022 har Legendz lanserats även inom dagligvaruhandeln, där cirka 250 butiker har tagit in dryckerna. Enligt tidigare kommunikation har Legendz listningar hos 7-Eleven, Pressbyrån, Direkten, Hemmakväll, Kandyz och strategiskt utvalda grossister.
 • Varumärket Homie’s sortiment lanserades under vecka 7 2022 i hälsokedjan Life’s cirka 150 butiker i Sverige samt E-handel.
 • Varumärket Nathalie’s nya produkter inom hälsosamma snacks lanserades från och med vecka 14 2022 hos alla Pressbyrån- och 7-Eleven-butiker i Sverige, totalt cirka 400 st.
 • Varumärkena Homie och Legendz har blivit centralt listade hos butikskedjan Myway. Under vecka 26 2022 kommer dryckerna lanseras hos cirka 120 av Myways butiker.
 • Den finska livsmedelsjätten S-gruppen breddar sin centrala listning av iQ Fuels funktionsdrycker. iQ Fuel kommer därmed lanseras i livsmedelskedjans butiker i Estland. Dryckerna lanserades i butikskedjan i 2022.
 • Varumärket Legendz och Homie’s drycker har blivit centralt listade hos butikskedjan Preem, med lansering under vecka 14 2022. Preem har cirka 100 försäljningsställen i Sverige.
 • Den svenska butikskedjan Direkten började kvartal 1 2022 sälja drycker från varumärkena Legendz och Homie, samt Nathalie’s snacks och Bezzt of Natures godispåsar. Direkten har cirka 170 butiker i Sverige.
 • Fuuds varumärke Barfly har initierat samarbeten med flera strategiskt viktiga kunder inom hotell-, restaurang- och barsegmentet. Inom varumärket Barfly säljs och marknadsförs hälsosamma juicer. Samarbeten har initierats med bland annat Stureplansgruppen, Nobis och Mr French-gruppen. Inom Mr French-gruppen finns flera starka varumärken som La Boca Doce, F12 och Kallis.
 • Varumärket iQ Fuels funktionsdrycker har blivit centralt listade på den finska livsmedelskedjan Tokmanni. Listningen innebär att iQ Fuel började säljas hos cirka 90 Tokmanni-butiker under april 2022.
 • Flera av Fuuds varumärken började under kvartal 1 2022 säljas hos strategiskt viktiga grossister i Sverige. Bland annat har Privab, Varsego, ERT Godis, Snackwell, Fitnessmarket, Axfood Närlivs och Out of Home under början av 2022 börjat distribuera Fuuds varumärken Homie, Nathalie’s, Legendz, Bezzt of Nature och iQ Fuel.
 • Fuud har den 28e februari 2022 tagit upp en lånefinansiering om totalt 45 MSEK för att säkerställa bolagets rörelsekapitalbehov. Långivare är Formue Nord Markedsneutral A/S. Lånet upptas med en uppläggningsavgift om 5 procent av kapitalbeloppet och en månatlig ränta om 1 procent.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Fuuds varumärken inom funktionsdrycker, iQ Fuel och Homie Synbiotic, har blivit centralt listade hos träningskedjan Nordic Wellness. Nordic Wellness är en av Sveriges största gymaktörer med cirka 300 enheter och över 350 000 aktiva medlemmar. Lanseringen hos gymkedjans cirka 300 enheter sker under april-maj 2022. Tillsammans med Foodbox distribution i samma försäljningskanaler når Fuud nu cirka 850 gym-, tränings-, och sportanläggningar i Sverige.

Ansvarig part

Denna information är sådan information Fuud AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2022 klockan 08.00.

För ytterligare information, kontakta:

Peter Blom, VD

E-mail: peter.blom@fuudunited.com

Tfn: 070-655 56 98

Om Fuud-koncernen

Med visionen att vara nordisk marknadsledare 2025 samlar Fuud en rad spännande svenska varumärken inom Functional Foods under samma tak, för att med gemensam kraft utmana de befintliga spelarna inom en av livsmedelsbranschens snabbast växande kategorier.

Fuud växer genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv med stort fokus på högkvalitativt innehåll, spännande innovationer och attraktiv design. Fuuds mål är att erbjuda nya och bättre alternativ än de som redan finns på marknaden, och samtidigt bidra till såväl bättre hälsa som ökad livskvalitet för Nordens befolkning.

Med naturligt inbyggd framåtanda, en stark och hungrig säljkår samt en rad rutinerade nyckelspelare i ledning och styrelse har Fuud skapat en balans mellan muskler, driv och erfarenhet. Inom Fuud-koncernen finns just nu följande varumärken: iQ Fuel, Homie, Beijing8, Juica, Juicekultur, Bacoccoli, Frill, Nathalie’s, Barfly, Bezzt of Nature och Legendz.

Bolaget är baserat i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn Fuud. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 528 00 399, email info@fnca.se.

Dokument

Fler nyheter

Peter Blom, VD Fuud

“Med naturligt inbyggd framåtanda, en stark och hungrig säljkår samt en rad rutinerade nyckelspelare i ledning och styrelse ska vi inta positionen som ett av Nordens ledande bolag inom Functional Foods.”

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Anmäl dig och missa inte våra senaste produktlanseringar eller de senaste nyheterna från oss.