Fuud publicerar delårsrapport juli-sep 2021

STOCKHOLM, 5 nov, 2021 08.00 CEST

Finansiell information för perioden juli-september 2021*

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 16 027 TSEK (0)
 • Rörelseresultat för perioden före avskrivningar uppgick till -16 911 TSEK (-138)
 • Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 154 277 TSEK (122)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,08 kr (0)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -19 993 TSEK (-173)
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 6 414 TSEK (103)

Proforma januari-september 2021**

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 50 843 TSEK
 • Rörelseresultat för perioden före avskrivningar uppgick till -55 990 TSEK
 • Rörelseresultat för perioden före avskrivningar/justerat för omstrukturerings- och förvärvskostnader uppgick till -48 206 TSEK

*Angående jämförelsesiffror i finansiell information: Fuud AB förvärvade samtliga aktier i Bezzt AB den 15 december 2020. Detta förvärv redovisas enligt principerna för omvänt förvärv. Därför visas endast jämförelsesiffror för nettoomsättning och resultat för de förvärvade bolagen för perioden 15 december 2020 till 31 december 2020 samt för Bezzt AB för helåret.

**Proformaredovisningen visar hur den konsoliderade resultaträkningen hade sett ut om förvärven hade genomförts per den 1 januari 2021.

”Under tredje kvartalet ökar vi distributionen av våra varumärken. Vi har även tagit stora kostnader för att lägga en bra grund i vår organisatoriska plattform. Flera strategiskt viktiga försäljningsavtal är säkrade som kommer generera ökade volymer framöver. Genom organisk tillväxt och förvärv utmanar vi de befintliga spelarna inom en av livsmedelsbranschens snabbast växande kategorier. Vår offensiva resa har tagit fart och vi ser fram emot att fortsätta leverera en bra utveckling för våra aktieägare.”

- Peter Blom, VD Fuud AB

Väsentliga händelser under perioden

 • Beijing8 har blivit centralt listat på ICA från v.39 2021.
 • Fuud har initierat ett samarbete med TV4 och Köket.se för marknadsinsatser under kvartal 3 och 4 2021.
 • Under perioden har flera viktiga rekryteringar skett:
  • Camilla Lönn tillträdde som ny CFO i september. Camilla har tidigare erfarenhet som CFO på Karo Pharma, CFO på Boomerang, Business Controller på Mobiloperatören 3 och Svenssons i Lammhult.
  • Ali Nouri har tillträtt rollen som Growth Manager. Ali Nouri tillträdde i september och har bred erfarenhet av e-commerce.
  • Fuud har rekryterat Louise Nobel som Marknadsdirektör hos Fuud. Louise har tidigare arbetat som Global Varumärkeschef för varumärket NOCCO hos Vitamin Well samt innehaft rollen som Marketing Manager på Spotify. Louise tillträder som Marknadsdirektör på Fuud i november 2021.
 • Fuud har påbörjat etableringen av en norsk organisation. Björn Alvaer har tillträtt som Country Manager och organisation etableras i Norge för lansering av Fuuds varumärken under kvartal 4 2021 och under 2022.
 • Fuud har ingått ett tvåårigt samarbete med HockeyAllsvenskan för marknadsföring och säljinsatser på 14 olika orter runtom i Sverige
 • Organisationen i Finland har etablerats. Fuud har rekryterat Casimir Reincke som Country Manager och en finsk säljkår har etablerats och marknadsbearbetning har påbörjats.
 • iQ Fuel har blivit centralt listat på Finlands marknadsledande livsmedelskedja S-gruppen som har 1100 butiker. Distributionen påbörjas i november 2021.
 • iQ Fuel har blivit centralt listat hos Circle K i Sverige. Funktionsdryckerna har nu börjat säljas hos kedjans cirka 300 återförsäljare.
 • Fuud har under perioden kommunicerat konverteringsutfallet av det utestående konvertibellånet som kommunicerades den 22 april 2021. Totalt har ett nominellt belopp om 81 499 993 SEK anmälts till konvertering, vilket motsvarar cirka 96% av det utestående konvertibellånet.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Den 18 oktober 2021 genomförde Fuud en riktad nyemission om 40 MSEK. Emissionen möjliggör accelererad expansion för Fuud i Norden.
 • Varumärket Homie’s funktionsdrycker Synbiotic har blivit centrallistade hos Reitangruppen och kommer under kvartal 1 2022 börja säljas i Sveriges alla Pressbyrån- och 7-Elevenbutiker.

Ansvarig part

Denna information är sådan information Fuud AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2021 klockan 08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Blom, VD Fuud AB

Tel: +46 706 555 698

E-mail: peter.blom@fuudunited.com

Om Fuud-koncernen

Med visionen att vara nordisk marknadsledare 2025 samlar Fuud en rad spännande svenska varumärken inom Functional Foods under samma tak, för att med gemensam kraft utmana de befintliga spelarna inom en av livsmedelsbranschens snabbast växande kategorier.

Fuud växer genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv med stort fokus på högkvalitativt innehåll, spännande innovationer och attraktiv design. Fuuds mål är att erbjuda nya och bättre alternativ än de som redan finns på marknaden, och samtidigt bidra till såväl bättre hälsa som ökad livskvalitet för Nordens befolkning.

Med naturligt inbyggd framåtanda, en stark och hungrig säljkår samt en rad rutinerade nyckelspelare i ledning och styrelse har Fuud skapat en balans mellan muskler, driv och erfarenhet. Inom Fuud-koncernen finns just nu följande varumärken: iQ Fuel, Homie, Beijing8, Juica, Juicekultur, Bacoccoli, Frill, Nathalie’s, Barfly och Bezzt of Nature.

Bolaget är baserat i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn Fuud. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 528 00 399, email info@fnca.se

Dokument

Fler nyheter

Peter Blom, VD Fuud

“Med naturligt inbyggd framåtanda, en stark och hungrig säljkår samt en rad rutinerade nyckelspelare i ledning och styrelse ska vi inta positionen som ett av Nordens ledande bolag inom Functional Foods.”

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Anmäl dig och missa inte våra senaste produktlanseringar eller de senaste nyheterna från oss.