Fuud publicerar bokslutskommuniké 2021

STOCKHOLM, 15 feb, 2022 07.30 CET

Finansiell information för perioden oktober-december 2021*

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 18 608 TSEK (108), vilket innebär en tillväxt med +16% i förhållande till perioden juli-september
 • Rörelseresultat för perioden före avskrivningar uppgick till -21 956 TSEK (-502)
 • Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 178 526 TSEK (25 800)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,1 kr (-0,01)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -22 824 TSEK (-193)
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 17 717 TSEK (8 210)

Proforma januari-december 2021**

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 69 511 TSEK
 • Rörelseresultat för perioden före avskrivningar uppgick till -79 361 TSEK
 • Rörelseresultat för perioden före avskrivningar/justerat för omstrukturerings- och förvärvskostnader uppgick till -70 586 TSEK

*Angående jämförelsesiffror i finansiell information: Fuud AB förvärvade samtliga aktier i Bezzt AB den 15 december 2020. Detta förvärv redovisas enligt principerna för omvänt förvärv. Därför visas endast jämförelsesiffror för nettoomsättning och resultat för de förvärvade bolagen för perioden 15 december 2020 till 31 december 2020 samt för Bezzt AB för helåret.

**Proformaredovisningen visar hur den konsoliderade resultaträkningen hade sett ut om förvärven av Beijing8, iQ Fuel, Juica, Nathalie’s Ekologiska och Homie hade genomförts per den 1 januari 2021.

”Under fjärde kvartalet säkrar vi flera viktiga försäljningsavtal, samtidigt som några av höstens centrala listningar i dagligvaruhandeln börjar ge effekt. Vi ökar omsättningen med cirka 16 % mot föregående kvartal och vi bedömer att vi har en kraftig tillväxt framför oss. Proforma 2021 visar vi en bruttomarginal på 53% som står sig bra i den marknad vi befinner oss. 2021 var ett intensivt år och vi har investerat för att säkra de förutsättningar vi behöver för vår fortsatt offensiva resa. Vår bedömning är att vi kommer omsätta 170 MSEK från befintlig verksamhet under 2022. Under året ökar vi takten både genom organisk tillväxt och ytterligare förvärv - och vi ser fram emot att fortsätta leverera en bra utveckling för våra aktieägare.”

- Peter Blom, VD & Koncernchef Fuud AB

Väsentliga händelser under perioden

 • Den finska livsmedelsjätten S-gruppen har nu börjat sälja iQ Fuels dryckessortiment. Samarbetet med de finska ishockeyprofilerna Mikko Lehtonen och Sebastian Aho har förlängts ytterligare ett år till 2023 och förväntas skapa god kännedom och högt intresse framöver, med extra fokus under ishockey-VM som spelas i Finland i maj 2022.
 • Investeringar har genomförts i produktionsanläggningen för Beijing8-dumplings för att säkra produktionskapaciteten i takt med den ökade försäljningen. Investeringarna i produktionsanläggningen har gett Fuud förutsättningar till en fördubblad produktionstakt, från 900 000 dumplings till 2,5 milj dumplings per månad.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Fuud har den 27 jan 2022 lämnat prognos för helåret 2022. Fuuds bedömning är att omsättningen under 2022 kommer uppgå till cirka 170 MSEK organiskt från nuvarande befintlig verksamhet. Därutöver förväntas bolaget fortsätta sin påbörjade förvärvsresa under 2022. Bolagets bedömning är att man kommer nå positivt kassaflöde och positivt EBITDA-resultat under kvartal 4 2022.
 • Varumärket Homie’s funktionsdrycker Synbiotic har fått en viktig centrallistning hos Axfood med kedjorna Hemköp och Willys. Dryckerna kommer lanseras i butikerna från och med vecka 14.
 • Beijing8 ökar snabbt i både försäljningstillväxt och distribution. Genom bearbetningen av Fuuds gemensamma säljkår och den strategiskt viktiga centrallistningen hos ICA i början av oktober 2021 har antalet butiker som saluför Beijing8 ökat snabbt. Antalet distributionspunkter har ökat med cirka 300% under hösten och försäljningen av Beijing8 i januari 2022 uppgår till cirka 3,3 MSEK, en ökning med över 100% mot föregående år. Vi bedömer att tillväxten följer vår ökade distribution under året.
 • Nya varumärket Legendz har lanserats i Sverige och distribueras just nu i servicehandeln genom Fuuds rikstäckande säljkår. Enligt tidigare kommunikation har Legendz även listningar hos 7-Eleven, Pressbyrån, Direkten, Hemmakväll, Kandyz och strategiskt utvalda grossister inom servicehandeln. Lansering i Finland och Norge har påbörjats.
 • Varumärket Homie’s funktionsdrycker Synbiotic har lanserats i Sveriges alla Pressbyrån- och 7-Elevenbutiker.
 • Varumärket Homie’s sortiment lanseras under vecka 7 2022 i hälsokedjan Life’s cirka 150 butiker i Sverige samt E-handel. Marknadsföring via digitala kanaler och digitala utomhusskyltar pågår inför och under lanseringen.
 • Varumärket iQ Fuel har lanserats i Lidls över 200 butiker i Sverige.
 • Den finska livsmedelsjätten S-gruppen kommer börja sälja Homie’s funktionsdrycker Synbiotic. S-gruppen har cirka 1100 butiker i Finland och lanseringen planeras till i maj 2022. Listningen är ett viktigt steg för Fuud i att öka den finska distributionen av Fuuds varumärken.

Ansvarig part

Denna information är sådan information Fuud AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 feb 2022 klockan 07.30.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Blom, VD Fuud AB

Tel: +46 706 555 698

E-mail: peter.blom@fuudunited.com

Om Fuud-koncernen

Med visionen att vara nordisk marknadsledare 2025 samlar Fuud en rad spännande svenska varumärken inom Functional Foods under samma tak, för att med gemensam kraft utmana de befintliga spelarna inom en av livsmedelsbranschens snabbast växande kategorier.

Fuud växer genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv med stort fokus på högkvalitativt innehåll, spännande innovationer och attraktiv design. Fuuds mål är att erbjuda nya och bättre alternativ än de som redan finns på marknaden, och samtidigt bidra till såväl bättre hälsa som ökad livskvalitet för Nordens befolkning.

Med naturligt inbyggd framåtanda, en stark och hungrig säljkår samt en rad rutinerade nyckelspelare i ledning och styrelse har Fuud skapat en balans mellan muskler, driv och erfarenhet. Inom Fuud-koncernen finns just nu följande varumärken: iQ Fuel, Homie, Beijing8, Juica, Juicekultur, Bacoccoli, Frill, Nathalie’s, Barfly, Bezzt of Nature och Legendz.

Bolaget är baserat i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn Fuud. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 528 00 399, email info@fnca.se

Dokument

Fler nyheter

Peter Blom, VD Fuud

“Med naturligt inbyggd framåtanda, en stark och hungrig säljkår samt en rad rutinerade nyckelspelare i ledning och styrelse ska vi inta positionen som ett av Nordens ledande bolag inom Functional Foods.”

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Anmäl dig och missa inte våra senaste produktlanseringar eller de senaste nyheterna från oss.