Strategi & vision

Fuuds vision är att inom 5 år vara ett av Nordens marknadsledande bolag inom Functional Foods genom huvudfokus på att driva utveckling och försäljning av livsmedelsprodukter som bidrar till bättre hälsa, miljö och ökad livskvalitet. Genom en balans mellan innovativa och marknadsnära affärsprojekt och etablerade verksamheter med stabil intjäningspotential kommer Fuud inta en ledande position i denna snabbväxande marknad.

Organisk tillväxt och konsolidering

Fuud kommer nå en ledande position genom en kombination av organisk tillväxt och en konsolidering av Functional Foods-marknaden som i dagsläget är fragmenterad. Genom bred distribution, välfokuserade marknadsinsatser, kostnadseffektivisering, förvärv och nya produkter har Fuud goda möjligheter till stark tillväxt och god lönsamhet under kommande år. En vidareutveckling av de förvärvade bolagen och att skapa synergier dem emellan, blir en viktig faktor för ekonomisk framgång.

Utveckling av produkter och varumärken i starka kanaler

Fuuds nuvarande produktportfölj är väldiversifierad och fylld av varumärken som alla har god potential till kraftig tillväxt. Med naturligt inbyggd framåtanda, en stark och hungrig säljkår samt en rad rutinerade nyckelspelare i ledning och styrelse har Fuud alla möjligheter att utveckla både befintliga varumärken samt lansera nya produkter via flera starka försäljningskanaler.

Dagligvaruhandeln

DVH-marknaden omsätter bara i Sverige över 300 miljarder kronor årligen, och Fuuds hela produktportfölj passar väl in i denna kanal.

Convenience

En majoritet av Fuuds produkter säljs i convenience-handeln och Fuuds impulsvaror som funktionsdrycker, mellanmålsbars, juicer och hälsosamt godis gör att Fuud kan inta en bred position bland alla de tusentals återförsäljare som finns i Norden.

Apoteksmarknaden

Försäljningen av icke-läkemedel i apoteksmarknaden växer årligen med 7-11% och Fuud har en rad olika produkter som passar in i denna marknad.

E-handel

En ytterligare viktig kanal för Fuuds omsättningstillväxt är både egen och extern E-handel, där tydliga synergier mellan varumärkena kan utnyttjas och bidra till både ökad omsättning och höga vinstmarginaler.

Peter Blom, VD Fuud

“Med naturligt inbyggd framåtanda, en stark och hungrig säljkår samt en rad rutinerade nyckelspelare i ledning och styrelse ska vi inta positionen som ett av Nordens ledande bolag inom Functional Foods.”

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Anmäl dig och missa inte våra senaste produktlanseringar eller de senaste nyheterna från oss.